HIển thị img thumbnail videos từ youtube và Vimeos

Chỉ cần hảm php co ban sau :

<!--?php  function video_image($url){ $image_url = parse_url($url); if($image_url&#91;'host'&#93; == 'www.youtube.com' || $image_url&#91;'host'&#93; == 'youtube.com'){ $array = explode("&#038;", $image_url&#91;'query'&#93;); return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array&#91;0&#93;, 2)."/0.jpg"; } else if($image_url&#91;'host'&#93; == 'www.vimeo.com' || $image_url&#91;'host'&#93; == 'vimeo.com'){ $hash = unserialize(file_get_contents("http://vimeo.com/api/v2/video/".substr($image_url&#91;'path'&#93;, 1).".php")); return $hash&#91;0&#93;&#91;"thumbnail_small"&#93;; } } ?-->

Đối với Youtube bạn có 4 tham số hình để trả về

function video_image($url){
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/default.jpg"; // Small Default
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/0.jpg"; // Large Default
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/1.jpg";
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/2.jpg";
return "http://img.youtube.com/vi/".substr($array[0], 2)."/3.jpg";
}

Đối với ViMeo có các tham số sau

return $hash[0]["thumbnail_small"];
return $hash[0]["thumbnail_medium"];
return $hash[0]["thumbnail_large"];

Bạn có thể tham khảo thêm tại http://darcyclarke.me/development/get-image-for-youtube-or-vimeo-videos-from-url/

Rate this post
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chat Zalo

0932644183