Hướng dẫn fix lỗi utf8mb4_unicode_520_ci khi import dữ liệu

Thỉnh thoảng khi làm website bạn có nhu cầu di chuyển website từ host này qua host khác , nhưng khi import cơ sở dữ liệu thì gặp phải lỗi dở hơi này.Sau đây dịch vụ thiết kế website trọn gói bằng wordpress sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi này.

[crayon]

Table structure for table `wp_commentmeta`

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wp_commentmeta` (

`meta_id` BIGINT( 20 ) UNSIGNED NOT NULL ,
`comment_id` BIGINT( 20 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT ‘0’,
`meta_key` VARCHAR( 255 ) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci DEFAULT NULL ,
`meta_value` LONGTEXT COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci
) ENGINE = INNODB AUTO_INCREMENT =3 DEFAULT CHARSET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_520_ci;

MySQL said: Documentation

#1273 – Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’

[/crayon] Đây chỉ là một lỗi tương đối đơn giản Unknown collation do phiên bản phpmyadmin cũ chưa hỗ trợ kiểu cơ sở dữ liệu này.
Hiện tại version mới nhất của WordPress cho đến đây giở chỉ hoạt động tốt nhất trên hosting có hỗ trợ PHP phiên bản 5.4 trở lên, và MySQL phiên bản 5.5 trở lên. Nếu hosting của bạn có số phiên bản 2 cái này thấp thì bạn có thể gửi yêu cầu đề nghị bên hosting nâng cấp phần mềm lên cho bạn.
Quay trở lại vấn đề lúc trước về lỗi trên, trong trình điều khiển phpMyAdmin của host, chọn lại cơ sở dữ liệu cần export, bạn chọn export theo dạng custom, bạn kéo xuống dưới và tìm dòng Database system or older MySQL server to maximize output compatibility with, chọn ở đây là MYSQL40.
Sau khi bạn export lại cơ sở dữ liệu xong, bây giờ bạn vào hosting mới và chọn import lại cơ sở dữ liệu bạn vừa lưu khi nãy. Chắc chắn là lỗi Unknown collation sẽ không còn xuất hiện nữa.

Rate this post
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chat Zalo

0932644183