Hướng dẫn thêm comment face vào web wordpress đơn giản.

Mạng xã hội ngày cảng trở nên phổ bien và quan trọng đối với các doanh nghiệp, chính vì vậy việc tương tác với các khách hàng tiêm năng thông qua các mạng xã hội là hết sức cần thiết.Để chèn comment face vào web wordpress thật đơn giản bạn chỉ cần copy vài dòng code sau vào file single.php trong theme wordpress

<div class="fb-comments" data-href="<?php the_permalink();?>" data-width="840" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div>

Để chèn comment vào trang sản phẩm trong woocommerce bạn add hàm sau vào file functions.php

function woo_comment_face(){
?>

Rate this post

Trả lời

Chat Zalo

0932644183

Chat Zalo

0932644183